Taishi Muramoto Film Works (select)

・  Gekkeikan Bland (Hiroyuki Sanada)
・  Gekkeikan Yuumaidukuri(Hiroyuki Sanada)
・  Nissan LAUREL
・  Hitachi-maxell Bland(Tokuma Nishioka)
・  Lion Shokubutumonogatari(Tomoyo Harada)
・  Panasonic Tele-Video(Masanobu Tkashima)
・  Nestle Gold Blend
・  Soul City Public Adveatising
・  Hitachi G-Video(Godzira)
・  ANA (Saburo Tokitoh)
・  Minolta α707si
・  Shiseido(Yuji Oda)
・  Canon Wordprosseser(Saburoh Tokitoh)
・  NTT-Docomo (Shin Takuma)
・  AGF (Masatoshi Nakamura)
・  Asahi Superdry ’96-‘97
・  Mitsubishi Degital-Mova(RYUICHI SAKAMOTO)
・  Sapporo beer EBISU’97-‘98
・  House Jawa-curry (Koji Yakusyo)
・  Sony Music (Rina Chinen)
・  Sony  Information navi system
・  Panasonic DVC-pro
・  ASAHI newspaper (Naoto Takenaka)
・  Gulico Pocky’99 (Rena Tnaka)
・  Hitachi(Kyouko Koizumi Tomorwo Taguchi)
・  Master Card Bland
・  JT soking-clean(Hiroyuki Sanada)
・  Morinaga Cafelatte (Nataly Portman)
・  Canon IXY digital (Hidetoshi Nakata)
・  Eizai&fiser Bland
・  Mitubishi outlander(Yosuke Eguchi)
・  Jaccscard (Jun Murakami Ayumi Ito)
・  Nestle LC1(Fumiyo Kohinata)
・  Toyota-home(Minori Terada Tetusi Tanaka)
・  Jaccscard(Ryuhei Matsuda,Tomoko Tabata)
・  Toyota more than Best(Nao Omori)
・  CCJC Sokenbi-tea
・  Narita Airport Short Stories ‘story18-21th’
・  NHK BS-hi ‘When we were children’ (Suzuki Matsuo)
・  Avex trax ohhashitorio’flower’
・  JTB100th Hawaii(Emi Takei)
・  JR-nishinihon kyuusyu-shinnkannsen(TetsutaSugimoto Midoriko Kimura)
・  SUBARU Levorg
・  ‘Kawaii-hito’(Masanobu Ando,Megumi Okina) 1997
・  ‘Mask de41’(Tomorowo Taguchi)2004
・  ‘Amy Said’(Masaki Miura)2017
 
   and other many works.

PREV PAGE